No Picture

כלכלה קיינסיאנית

2 במאי 2016 אילן ירון 0

תיאוריה כלכלית של ג'ון קיינאס האומרת כי ניתן לשלוט על אבטלה ואינפלציה ובכך למנוע מיתון מאת אילן ירון מרצה לכלכלה הכלכלן הבריטי ג'ון קיינאס פיתח […]

No Picture

מהו ייצוב כלכלי במשק?

1 במרץ 2016 אילן ירון 0

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה ייצוב כלכלי הוא מצב אופטמילי עבור מדינהשרוצה לשמור על ייצוב כלכלי במשק. ממשלות רבות נקטו בעבר וממשיכות לנקוט לעתים מדיניות […]