No Image

כלכלה קיינסיאנית

2 במאי 2016 אילן ירון 0

תיאוריה כלכלית של ג'ון קיינאס האומרת כי ניתן לשלוט על אבטלה ואינפלציה ובכך למנוע מיתון מאת אילן ירון מרצה לכלכלה הכלכלן הבריטי ג'ון קיינאס פיתח […]