מהו ייצוב כלכלי במשק?

1 במרץ 2016 אילן ירון 0

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה ייצוב כלכלי הוא מצב אופטמילי עבור מדינהשרוצה לשמור על ייצוב כלכלי במשק. ממשלות רבות נקטו בעבר וממשיכות לנקוט לעתים מדיניות […]