No Image

מהי יעילות פארטו?

8 בינואר 2014 אילן ירון 0

יעילות פארטו (Pareto efficiency) הנו רכיב מהותי בתורת המשחקים הקשור לתחום היעילות הכלכלית, שמיושמת בעיקר בענפי הכלכלה, הסוציולוגיה וההנדסה. מונח זה אשר פותח על ידי […]

No Image

מהו עודף היצרן?

15 בדצמבר 2013 אילן ירון 0

עודף יצרן הנו מונח כלכלי המבטא את רווחיו המשתנים שלך יצרן מסוים, זאת בהתאם להפרש שבין פדיון כולל הנוצר ממכירת מוצרים או שירותים בכמות נתונה […]