sheelamohan

מהי תיאוריית השוק היעיל?

19 במרץ 2017 אילן ירון 0

לפי תיאוריית השוק היעיל ניתן למצוא את כל המידע הקיים על חברות ונכסים סחירים באמצעות המחירים של ניירות ערך ומניות הנסחרות בבורסה. המשמעות התיאוריה כי […]