מהן ההשלכות של הגבלת יבוא?

אילן ירון מרצה
הגבלת יבוא - אילן ירון מרצה (Vichaya Kiatying-Angsulee)

מטרתה של הגבלת היבוא היא הקטנה של היבוא והגברת התוצר המקומי, על מנת שזה יספק תחרות הולמת ויעודד את התעשייה במדינה מסוימת. למעשה, מדובר בפיקוח שבמסגרתו מוטלים היטלים, מכסות ומכסים ומוגבלים סכומי הייבוא במט"ח – הדבר נעשה באמצעות העמדת דרישות מסוימות בתור תנאי לקבלת רישיון יבוא, או בדרכים אחרות.

נכתב על ידי אילן ירון מרצה לכלכלה

אילן ירון מרצה
הגבלת יבוא – אילן ירון מרצה (Vichaya Kiatying-Angsulee)

במקביל להליך הגבלת היבוא כאמור, יכולות להינתן הטבות לייצור המקומי מנגד על מנת לעודד אותו. גורמים נוספים המשפיעים על היבוא הם הסכמים מסוימים שהופכים אותו למוגבל, ריבוי שערי חליפין אפקטיביים ופיחות מטבע, שגורם לייקור היבוא (למשל, כאשר שער הדולר עולה, מוצרים מיובאים עולים לאזרחי ישראל יותר).

כאשר מגבילים את היבוא, הדבר יכול להיעשות מתוך מספר מניעים, כמו רצון להגדיל את הכנסות המדינה או לשמור על יתרת המט"ח. לעתים, כאשר הדבר אינו מתואם בהסכם עם מדינות יצואניות, עלולה להתרחש פעולת נגד של המדינה היצואנית – העלאת מחירים למשל, שתהפוך את היבוא ללא משתלם כלל. פעולות אלה, מביאות לכשלי שוק, בהם הקצאה בלתי יעילה של גורמי הייצור במשק ועוד.