מהו מצב שוק המאופיין על ידי מספר קטן של קונים גדולים?

אוליגפסון - אילן ירון
אוליגפסון - אילן ירון

המונח "אוליגופסון" מתאר למעשה את התשובה שבכותרת, רק שחשוב להוסיף לכך את העובדה כי מדובר בלמעלה משני קונים הקשורים ביניהם  

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה 

אוליגפסון - אילן ירון מרצה לכלכלה
אוליגפסון – אילן ירון מרצה לכלכלה

במצב בו בשוק כלכלי ישנו מספר פעיל קטן של קונים, ומנגד, מספר המוכרים הוא הגדול לעומתם נקשר את המונח "אוליגופסון". מצב שכזה קורה לרוב בשווקים בהם הרוכשים הם אנשי עסקים בעלי גופים גדולים אחריהם או הממשלה של אותה המדינה.

אם נפשט זאת נוכל לתת כהדגמה את שוק קניית הרכבים אשר משמשים ליצור כלי רכב ומטוסים, כלומר, אוליגופוליסטים שוקלים כלכלית את צעדיהם הצפויים של המתחרים שלהם בשוק. לאור העובדה כי יש מעט כאלו אז זה אפשרי.