מהו ייצוב כלכלי במשק?

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה

ייצוב כלכלי הוא מצב אופטמילי עבור מדינהשרוצה לשמור על ייצוב כלכלי במשק. ממשלות רבות נקטו בעבר וממשיכות לנקוט לעתים מדיניות ייצוב כלכלי, מתוך מגמה להקל או להימנע מטלטלות או זעזועים בפעילותן הכלכלית.

אילן ירון מרצה
אילן ירון מרצה – ייצוב כלכלי

נקיטת מדיניות זו מבוצעת תוך מדיניות המגיבה למצבי גאות או שפל במשק, או כפעולות שנועדו למנוע אינפלציה או דפלציה במשק, וכמו כן נגד גירעון מסחרי תופח. שם כולל למדיניות זו היא מדיניות אנטי-מחזורית.

ישנן מספר דרכים להגיע לייצוב כלכלי, שהוא מצב אופטימלי, למשל: מדיניות מוניטרית / פיסקלית, ייצוב שכר ו/או מחירים וכו', בנוסף למייצבים אוטומטיים במשק. בישראל, זוכרים מדיניות שנקטה הממשלה על מנת להימנע מהיפר-אינפלציה באמצע שנות ה-80. הדבר בא לידי ביטוי בהקפאת מחירים ושכר וכמובן בקיצוץ בתקציב המדינה.