כלכלה קיינסיאנית

תיאוריה כלכלית של ג'ון קיינאס האומרת כי ניתן לשלוט על אבטלה ואינפלציה ובכך למנוע מיתון

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה

הכלכלן הבריטי ג'ון קיינאס פיתח תיאוריה כלכלית שעל שמה נקראת כלכלה קיינסיאנית. עיקרי התיאוריה נוסחו בספר שכתב ב-1935, עקב המשבר הכלכלי שהיה בעולם.

sheelamohan
sheelamoha

על פי תיאוריה זו ניתן לשלוט על אבטלה ואינפלציה ובכך למנוע מיתון בעזרת ניהול נבון של מדיניות מיסוי והוצאות ממשלתיות. מדובר באבן פינה של תאוריה שהינה בתורת המקרו כלכלה ועיקריה היא שלא מוטב לסמוך על המנגנון האוט' של השוק בכדי לתת ביטחון שתתקיים תעסוקה מלאה.

התיאוריה של כלכלה קיינסיאנית ממליצה על מדיניות אנטי-מחזורית, כלומר הגדלת הביקוש המצרפי בעזרת הגדלה ישירה של הוצאות ממשלתיות על שירותים ומצרכים.