מי יכול להנפיק איגרות חוב?

אנו שומעים את המונח "איגרת חוב" לא מעט פעמים במדורי הכלכלה ובתקשורת בכלל, אך מה משמעות המושג ומה ההשפעה על מי שיש בידיו איגרות חוב? הנה מעט פרטים על המושג.

נכתב על ידי אילן ירון (מרצה)

איגרות חוב - אילן ירון מרצה לכלכלה
אילן ירון מרצה – איגרות חוב (cooldesign)

איגרת חוב היא מסמך או תעודה כתובה המצהירה על קיומו של חוב. לרוב, מדובר בחובות כתוצאה מהלוואות שגוף מסוים (בין אם חברה ובין אם אדם), חייבים למי שמחזיק בתעודה. איגרת החוב מכילה הבטחה שסכום הכסף הנקוב ייפרע באחת משתי דרכים: או כאשר מתרחש תנאי כלשהו, או בזמן קבוע.

תעודה זו יכולה להיות מונפקת על ידי גופים שונים כאמור, כמו תאגידים המאושרים להנפיק איגרות חוב, הממשלה (מנפיקה לא מעט אגרות חוב), חברות שונות ועוד. כל התחייבות כזו המעוגנת באיגרת חוב, מכילה כמה התחייבויות של מנפיק האיגרת, בעל החוב. למשל: תשלומי ריבית והצמדה, התחייבות להחזר הקרן וכו'. בהקשר הריבית, זו יכולה להיות ריבית משתנה או קבועה – אך קיימים מקרים שבהם לאיגרות חוב אין ריבית.

מי שמחזיקים באיגרות חוב צריכים לקבל את התשלום המגיע להם, גם אם הצד שהנפיק את האיגרת לא גרף רווחים מספיקים לתשלום. אם ישנה פשיטת רגל של חברה או אדם, לבעלי איגרות חוב יש עדיפות על פני מחזיקי מניות.

אילן ירון מרצה – למעבר לבלוג >>