אילן ירון מרצה לכלכלה: כיצד ניתן לגייס הון?

גיוס הון הוא למעשה אחת הדרכים להגדיל את אמצעיה הכספיים של חברה מסוימת. ניתן לבצע גיוס הון בשתי דרכים. דרך אחת היא פנייה לציבור שירכוש מניות או אג"חים של החברה ואילו הדרך השנייה היא באמצעות גורמים פנייים, כמו למשל גיוס ההון הדרוש מבעלי המניות הקיימים.

נכתב על ידי אילן ירון מרצה

גיוס הון - אילן ירון מרצה
אילן ירון מרצה – גיוס הון (krishnan)

בדרך כלל, כאשר אנחנו שומעים על גיוס הון, מדובר בגיוס באמצעות מניות, קרי, בדרך הראשונה. החברות הפונות אל הציבור בבקשה לרכוש מניות, יכולות להיות חברות חדשות שמעוניינות בהון ראשוני על מנת להתחיל להניע פעילות עסקית. לעומת החברות החדשות, אלה יכולות להיות חברות קיימות שמעוניינות להגדיל את ההון שלהן כדי לצמוח ולקדם את העסקים שלהן.

אילן ירון מרצה – גם ב-Tapuz

אם מדובר בחברה קיימת, פנייה זו אל הציבור יכולה להיות הראשונה. ייתכן כי החברה כבר פנתה לציבור והמניות שלה נסחרות בבורסה – והיא מעוניינת רק בהון נוסף. כאשר חברה בוחרת לגייס הון בבורסה, היא מחויבת לקיים הוראות מסוימות, כמו למשל חובות דיווח וגילוי. כאשר פונים לציבור במטרה שירכוש מניות ו/או אגרות חוב, הדבר נעשה באמצעות חברה ציבורית בלבד. חברה פרטית יכולה למכור מניות רק לאלו שהיו שותפים בהקמת החברה או למנהלים שלה. אם הם מעוניינים במשקיעים, ישנן הגבלות בנושא, אם הדבר נעשה ללא תשקיף.