כיצד יתרון לגודל בא לידי ביטוי?

כאשר מייצרים מוצרים מסוימים בהיקף גדול, לעתים הדבר מתברר כיעיל יותר מייצור בהיקפים קטנים. מצב זה נקרא 'יתרון לגודל'. מדוע הדבר מתברר כיעיל יותר?

יתרונות לגודל - אילן ירון מרצה
אילן ירון מרצה לפיננסים – יתרון לגודל (renjith krishnan)

נכתב על ידי אילן ירון (מרצה לכלכלה)

כאשר גדלים המפעל והתפוקה, ישנו יתרון של הפחתת ממוצע עלות הייצור. באופן זה, מפוזרות הוצאות הייצור הקבועות על פני מספר יחידות גדול יותר והעלות של תהליכים בעלי עלות משתנה, כמו למשל רכישת הידע המתאים, המכונות האוטומטיות ועוד, היא נמוכה יותר לכל יחידה. בנוסף, כאשר מפעל מסוים מייצר מוצר בכמויות גדולות, הוא נהנה ממחירים טובים יותר מהספקים השונים.

למרות היתרונות לגודל כאמור, ישנה כמות מסוימת שייצור מעבר לה מביאה לירידה ביעילות, בין אם מדובר בחוסר גמישות, בהשקעות בלתי פרופורציונליות או בקשיים ניהוליים. חברות ידועות במשק (פירמות) ידועות במוצרים רבים שהן מייצרות, ולכן הן נהנות מיתרון לגודל. למשל: מותג מוצרי מזון מצליח שמוכר מגוון מוצרים – כאשר הקונים ייהנו ממוצר אחד של המותג, הם ירצו לרכוש מוצרים נוספים ממנו.