מהי תיאוריית השוק היעיל?

sheelamohan
sheelamohan
שוק יעיל
שוק יעיל

לפי תיאוריית השוק היעיל ניתן למצוא את כל המידע הקיים על חברות ונכסים סחירים באמצעות המחירים של ניירות ערך ומניות הנסחרות בבורסה. המשמעות התיאוריה כי אין טעם לסחור בניירות ערך זולות כיוון שהשוק מתמחר את כל הסיכונים והסיכויים הגלומים בכל נייר ערך במלואם.

בשוק המניות, למשל, האומדן האופטימלי לשווי הכלכלי של מניה, היא המחיר הנוכחי שלה בשוק. במילים אחרות, שוק המניות יעיל אם המידע הקיים בנוגע להיסטוריית המניה, והתחזיות לרווחיה נלקחו בחשבון כאשר היא נסחרה בבורסה.

יחד עם זאת, ישנם לא מעט משקיעים שבידיהם מידע שבלעדי אך ורק להם. כדי להפוך את השוק המניות ליעיל עבורם הם צריכים לנצל את המידע שבידם ולגרוף רווח. פעולות אלה יוצרות שוק יעיל והמניה מקבלת מחיר חדש שנקבע עבורה, המשקף את כל המידע הקיים לגביה.